فعال سیاسی انگلیسی سیاست قومیت گرایانه دولت ترکیه را محکوم کرد و گفت نخست وزیر این کشور با سیاستهای خود به ترکیه، اسلام و منطقه خیانت کرده است. " رودنی شکسپیر" روز چهارشنبه اظهار داشت: اردوغان دستان خود را در دست رژیم صهیونیستی قرار داده است و تکفیری ها را یاری می کند، اما پس از سوریه نوبت این کشور است. این فعال انگلیسی افزود: با وجود گرایش های طایفه ای اردوغان آمریکا به وی وعده داده در صورت حمله به سوریه، جایگاه خوبی در منطقه خاورمیانه به دست خواهد آورد، و هم اکنون نیز شاهد حمله اردوغان به کشور دوست و همسایه اش هستیم. شکسپیر خاطرنشان کرد: عناصری از ترکیه، قطر و عربستان و دیگران پول و سلاح دریافت می کنند تا مسلمانان را بکشند، و این موضوع کاملا آشکار است. وی تأکید کرد: اردوغان به ترکیه، اسلام و منطقه خاورمیانه خیانت کرده است، و به زودی شرایط بر علیه اش خواهد بود. شکسپیر درباره اتهامات ترکیه به کشورهای غربی مبنی بر مداخله برای ایجاد تنش های داخلی در این کشور، گفت: کشورهای غربی همیشه در مسائل دیگران مداخله کرده و تلاش می کنند همه کشورهای اسلامی را ویران کنند بنابر این پس از سوریه نوبت ترکیه خواهد بود، اما مساله دیگر این است که ترکیه سیاست خارجی احمقانه ای را ضد سوریه در پیش گرفته است. این فعال سیاسی انگلیسی ادامه داد: سیاست خارجی ترکیه این کشور را به دولت خائنی در شرق تبدیل کرده است، و دیگر جایگاهی برای سخن گفتن از دموکراسی در ترکیه وجود ندار