تحلیلگر لبنانی تأکید کرد، آمریکا در پی ناکامی در سوریه به دنبال تغییر سران قطر و ترکیه است. "امین حطیط " روز سه شنبه اظهار داشت: عجیب و غافلگیر کننده نیست که آمریکا سران حمله به سوریه را تغییر دهد، زیرا در عملیات نظامی همانند فرایند سیاسی وقتی حمله شکست می خورد، فرماندهان تغییر می یابند. آمریکا نیز پس از شکستی که در حمله به سوریه داشت، ناچار است سران و فرماندهان قطری و ترکیه ای خود را تغییر دهد بنابر این برای این کار از قطر که ضعیف تر است آغاز کرد. وی افزود: آمریکا استفاده از نیروی محرکه ی تازه نفسی را در قطر در دستور کار قرار داده و " تمیم بن حمد" ولیعهد امیر قطر را برای این ماموریت برگزیده است؛ در ترکیه نیز مخالفان دولت اردوغان را علیه او شوراند تا زمینه برکناری او را فراهم کند. این تحلیلگر لبنانی تأکید کرد: قطر در تونس، مصر و لیبی به موفقیت دست یافت. علاوه بر آن در جذب برخی از اعضای جنبش حماس موفق شد. اما در سوریه با ترک ها عهد بست که نظام حاکم بر سوریه را ظرف 3 تا 6 ماه براندازد؛ اما با گذشت بیش از 2 سال هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است. حطیط تاکید کرد: این مساله باعث شد آمریکا در محاسبات خود دچار اشتباه شود و بخشی از جایگاه خود را در خاورمیانه از دست بدهد. به همین دلیل برای کاهش هزینه ها باید اقدام به تغییر رهبران کند. وی تصریح کرد: به این ترتیب باید گفت که سوریه به جای این که سقوط کند، سقوط سلطه گری آمریکا و چیرگی این کشور بر منطقه خاورمیانه را سبب شده است.