دولت دمشق اقدام رئیس جمهور مصر در قطع رابطه با سوریه و حمایت از اقدام مسلحانه علیه بشار اسد رئیس جمهور سوریه را محکوم کرد.
دولت سوریه اقدام قاهره را غیر مسئولانه توصیف کرد و محمد مرسی رئیس جمهور مصر را به دست داشتن در توطئه علیه سوریه متهم کرد. خبرگزاری سانا بدون ذکر نام این مقام ارشد دولت سوریه به نقل از وی افزود: محمد مرسی به باند آمریکایی توطئه علیه سوریه پیوسته است. مصر روز گذشته روابط با سوریه را قطع کرد و محمد مرسی در مراسمی تحت عنوان کنفرانس کمک به سوریه در قاهره از شورای امنیت خواست سوریه را منطقه پرواز ممنوع اعلام کند