نیروهای امنیتی بحرین تظاهرکنندگانی را که از روستاهای اطراف منامه عازم این شهر بودند، سرکوب کردند.
نیروهای امنیتی رژیم بحرین برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که از روستاهای اطراف منامه(پایتخت) عازم این شهر بودند، از گاز اشک آور، نارنجک های صوتی و گلوله های ساچمه ای استفاده کردند. بنابر این گزارش، رژیم آل خلیفه برای جلوگیری از ورود تظاهرکنندگان به پایتخت از صبح امروز شمار قابل توجهی از نیروهای خود را در مسیر جاده های منتهی به منامه مستقر کردند. در این درگیری ها شماری از تظاهرکنندگان به دست نیروهای امنیتی زخمی و عده ای هم بازداشت شدند. این تظاهرات در پاسخ به دعوت ائتلاف مخالفان برگزار شد.