مجلس مردم سوریه نام هیئتی است که از سال ۱۹۷۱ متولی قوه مقننه در سوریه بوده و تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد دولت از جمله وظایف آن به شمار می آید.
به گزارشMuslimPress؛ مجلس مردم سوریه نام هیئتی است که از سال ۱۹۷۱ متولی قوه مقننه در سوریه بوده و تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد دولت بخشی از وظایف آن به شمار می آید.وظایف مجلس مردم سوریهاز جمله وظایف این مجلس تصویب بودجه عمومی، اعلام جنگ و صلح، تصویب پیمان های خارجی است به اضافه اینکه بر دولت نظارت دارد به این ترتیب که می تواند از وزیران توضیح بخواهد و از یکی از وزیران یا دولت به طور کامل سلب اعتماد کند.همچنین رئیس جمهور در خصوص صدور ابلاغیه های قانونی با پارلمان شریک است.بر اساس قانون اساسی سوریه اعضای مجلس با انتخابات سراسری محرمانه و مستقیم انتخاب می شوند و چهار سال نماینده مجلس خواهند بود.انتخابات مجلس بر اساس اکثریت در حوزه هر استان برگزار می شود و از سال ۲۰۱۲ این امکان فراهم شده است که احزاب مختلف امکان نامزد شدن برای انتخابات را داشته باشند.مقر مجلس سوریه از سال ۱۹۳۲ در دمشق قرار داشته است و تعداد اعضای آن را رئیس جمهور در ابلاغیه ریاست جمهوری تعیین می کند و از سال ۱۹۹۰ این مجلس ۲۵۰ کرسی داشته است که بر اساس قانون اساسی دست کم نیمی از آنان را نامزدهای کارگران و کشاورزان تشکیل می دهند.شرایط نامزدهای مجلسنامزد مجلس باید دارای دست کم ۱۰ سال تابعیت سوری بوده و تابعیتی جز این نداشته باشد و از نظر سنی نیز ۲۵ سال تمام داشته و از سواد خواندن و نوشتن برخوردار باشد و درهمان حوزه ای که نامزد شده است، رای بدهد.هر یک از اعضای مجلس مردم نماینده تمام ملت سوریه است و بر اساس قانون اساسی نمی تواند در این خصوص محدودیتی ایجاد کند و چهار سال نماینده خواهد بود.حق مشارکت و نامزدی زنان سوریه در پارلمانزنان سوری نیز مانند مردان حق انتخاب و نامزدی دارند اما اقلیت های سوری بر اساس قانون اساسی باید به شکل عادلانه در مجلس نماینده داشته باشند بدون اینکه اختصاص طایفه ای در نظر گرفته شود.اکنون با وجود جنگی که از پنج سال پیش سوریه را گرفتار کرده است، کشور در انتظار برگزاری انتخابات جدیدی است که اواخر هفته آینده برگزار خواهد شد و تا این لحظه ۱۱ هزار نفر درخواست عضویت در مجلس داده و نامزد شده اند.ارزیابی کارشناسی برگزاری انتخابات در سوریهدر همین ارتباط ناظران و کارشناسان معتقدند برگزاری انتخابات، اقدام قانونی بزرگی است که در آن طبقات و گروههای مختلف سوریه شرکت خواهند کرد که این نشان دهنده همبستگی دولت سوریه و ثبات مواضع آن و نیز پافشاری بر ادامه مسیر سیاسی است آن هم در حالی که کشور با تروریسم داخلی و فشارهای خارجی دست به گریبان است.همچنین برگزاری انتخابات مهر تاییدی بر این است که رهبری سوریه در تلاش برای تامین خواسته های ملت است و می کوشد این کار را از طریق فراهم کردن امکان انتخاب بهترین گزینه برای مجلس تامین کند زیرا مجلس نهاد قانونگذاری است که قوانین را وضع و تصویب می کند.نکته قابل توجه اینکه انتخاباتی که قرار است هفته جاری برگزار شود، نخستین انتخابات از این نوع نیست که از زمان آغاز بحران سوریه به اجرا در می آید بلکه پیش از این انتخابات پارلمانی برگزار شده و «جهاد اللحام» به ریاست مجلس انتخاب شد.
منبع: تسنیم