دبیر کل جمعیت اسلامی وفاق ملی بحرین درباره تلاش هایی که با هدف دامن زدن به اختلافات طایفه ای و مذهبی در این کشور صورت می گیرد، هشدار داد.
" شیخ علی سلمان " با تاکید بر این که بحرین متعلق به همه بحرینی هاست، افزود: اقداماتی که برای دامن زدن به اختلافات طایفه ای در کشور صورت می گیرد، مردود است. وی در همایشی که دیروز با حضور جمعیت قابل توجهی از مردم بحرین برگزار شد، تاکید کرد: بحرینی ها با هوشیاری کامل در مقابل همه تحرکاتی که با هدف فتنه انگیزی طایفه ای و مذهبی صورت می گیرد، ایستاده اند. شیخ سلمان همچنین گفت: بحرین متعلق به همه اقشار بحرینی و نه گروه و طایفه ای خاص است و نباید بین گروه ها و اقشار مختلف تفاوتی قائل شد و پیروزی در این مسیر برای همه ملت بحرین است. دبیر کل وفاق خاطرنشان کرد: ما خواهان پیروزی همه بحرینی ها هستیم و نمی خواهیم که یک گروه بر گروه دیگر پیروز شود. وی تصریح کرد: روشن کردن آتش جنگ طایفه ای در بحرین یا هر کشور دیگر، جنایتی در محضر خداوند متعال است و لذا ما خواستار سرزمینی برای همه بحرینی ها هستیم و به برادری اسلامی و ملی خود وفاداریم و از این حق نخواهیم گذشت. شیخ علی سلمان همچنین گفت: خواسته ما ملی است، ما خواهان وطنی برای همه بحرینی ها هستیم. مردم بحرین حق دارند که دولت و قدرت اجرایی و نظارتی در کشورشان را خود انتخاب کنند و این خواسته ای متمدنانه و ایستادگی برای حقوق ملت و مقابله با عقب ماندگی است.