تصاویر منتشر شده توسط رسانه ها حاکی از آن است که نیروهای امنیتی تونس، یک خانه تیمی متعلق به گروه تروریستی داعش را در این کشور کشف کرده و سلاح های موجود در آن را توقف کرده اند.همچنین تصاویر نشان می دهد که تعدادی از تروریست های وابسته به داعش نیز در جریان این عملیات کشته شده اند.