[button color = " blue " link = " http: / / fa. muslimpress. com / wp - content / uploads / ۲۰۱۶/۰۳ / وحشت - مسافران - از - کمبرند - انفجاری - راننده - تروریست. mp۴ " align = " Right " target = " _ blank " icon = " momizat - icon - box - add " icon _ color = " #dd۳۳۳۳ "] دانلود[/ button]

در یک فیلم دوربین مخفی که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده است، یکی از شهروندان کشورهای عربی با تغییر چهره خود به صورت تروریست ها، به مسافران اتومبیل خود می گوید که یک کمربند انفجاری به خود بسته و قصد منفجر کردن آن را دارد تا به همراه آن ها به بهشت برود.

مسافران اتومبیل که وحشت زده شده اند به راننده التماس کرده و سعی می کنند مانع عمل او شوند و حتی یکی از مسافران در حالی که اتومبیل هنوز درحال حرکت است درب خودرو را باز کرده و خود را به بیرون پرتاب می کند...