[button color = " blue " link = " http: / / fa. muslimpress. com / wp - content / uploads / ۲۰۱۶/۰۳ / ورود - تروریست - ها - از - مرز - ترکیه - به - سوریه. mp۴ " align = " right " icon = " undefined " icon _ color = " #dd۳۳۳۳ "] دانلود[/ button]

وزارت دفاع روسیه تصاویری پخش کرد که گروهی از افراد مسلح را هنگام عبور از مرزهای ترکیه به سمت سوریه نشان می دهد.این وزارتخانه اعلام کرد در این تصاویر تعداد زیادی از تروریست ها در یکی از جنگل های مرزی دیده می شوند که از مرزهای ترکیه عبور کرده و وارد سوریه شده اند.

منبع: العالم