[button color = " blue " link = " http: / / fa. muslimpress. com / wp - content / uploads / ۲۰۱۶/۰۲ / اسرائیل - تحریم - های - ضد - صهیونیستی - را - چگونه - دور - می - زند. mp۴ " align = " right " target = " _ blank " icon = " momizat - icon - box - add " icon _ color = " #dd۳۳۳۳ "] دانلود[/ button]

رژیم صهیونیستی با پیچیدن برچسب برند های دیگر به محصولات خود، با تحریم کالاهایی که در این سرزمین تولید می شود، مقابله می کند.در این فیلم یک نوشابه ی اسرائیلی را مشاهده می کنید که با برچسب متفاوت به کشورهای دیگر فروخته می شود.