یک منبع آگاه، از وجود اختلاف نظر میان دو تشکّل عمدۀ کردستان عراق؛ حزب دموکرات و اتحادیه کردستان، در خصوص استعفا از کابینۀ نوری مالکی خبر داد.
تلویزیون ان. آر. تی دیروز به نقل از منبع مذکور اعلام کرد: حزب دموکرات به ریاست مسعود بارزانی، خواهان استعفای وزرای کُرد از دولت شده، اما اتحادیه کردستان به رهبری جلال طالبانی رییس جمهور، با این در خواست مخالفت کرده است. به گفتۀ منبع مذکور، طالبانی معتقد است که استعفا از دولت فایده ای در بر ندارد و بازتاب منفی هم خواهد داشت