رئیس پارلمان سوریه با بیان اینکه هدف از دخالت زمینی برخی از دولتها در سوریه حمایت از گروه‌های تروریستی است، خواستار موضع گیری روشن در قبال کشورهایی که جنگ نیابتی در سوریه به راه انداخته‌اند شد.
به گزارشMuslimPress؛ «محمد جهاد اللحام» رئیس پارلمان سوریه گفت که اگر سیاستهای اشتباه برخی از قدرتهای غربی و منطقه ای علیه تعدادی از کشورهای منطقه نبود چالشهایی که کشورهای حاشیه دریای مدیترانه با آن مواجه هستند به وجود نمی آمد.
وی از سازمانهای قانونگذار و دولتهای اروپایی خواست که در سیاستهای اشتباه خود تجدید نظر کرده و از دولتهای سوریه و عراق در مبارزه با تروریسم و تندروی و نجات دادن کشورهای حاشیه دریای مدیترانه از این آفت خطرناک حمایت کنند.
اللحام با بیان اینکه هیچ فرصتی برای آتش بس و تردید در مبارزه با تروریسم بین المللی وجود ندارد، خواستار اتخاذ موضعی روشن در قبال ترکیه، عربستان، قطر که از طریق ادوات تروریستی خود جنگی نیابتی علیه سوریه به راه انداخته اند، شد.
رئیس پارلمان سوریه اظهار داشت که هدف حقیقی برخی از کشورهایی که اعلام کردند در حال آماده کردن عده و عده نظامی برای دخالت نظامی در سوریه هستند، حمایت از گروههای تروریستی شکست خورده در مقابل ارتش عربی سوریه است.
رئیس پارلمان سوریه گفت که اگر عربستان و ترکیه دست به رفتاری احمقانه بزنند و بدون هماهنگی با دولت سوریه اقدام به دخالت زمینی در این کشور کنند، درهای جهنم را به روی خود و منطقه باز خواهد کرد.
اللحام تاکید کرد کسانی که در مسیر راه حل سیاسی در سوریه سنگ اندازی می کنند نظامهای غربی، و منطقه ای هستند که بر معارضان خارج نشین سوریه تسلط دارند. کنفرانسهای ژنو نشان داد که این نظامها می خواهند با شعارهای انسانی دروغ پیش شرطهای خود را بر هر مذاکراتی تحمیل کنند و این امر می تواند هرگونه تلاشی را که می توان برای راه حل بحران به آن تکیه کرد، با شکست مواجه کند.
منبع: تسنیم