اگر اندکی تأمل کرده و با حوصله اخبار مربوط به اوضاع و احوال کشورهای غربی و اروپایی دنبال کنیم، متوجه حجم گسترده­ای از گزارشات مربوط به همجنسگرایی و آزارها و تجاوزات جنسی و جسمی کارمندان زن و مرد از سوی همکاران یا کارفرماهایشان می­شویم.

داستان غم ­انگیز غرب:هنگامی که روانشناس معروف «فروید» نظریه جالب!! خود را در مورد آزادی روابط جنسی مطرح کرد، جهان غرب با استقبال باز آن را پذیرفت اما نمی­دانست که تبعات این نظریه حتی بعد از گذشت سالها هنوز ادامه خواهد داشت:

اگر اندکی تأمل کرده و با حوصله اخبار مربوط به اوضاع و احوال کشورهای غربی و اروپایی دنبال کنیم، متوجه حجم گسترده­ای از گزارشات مربوط به همجنسگرایی و آزارها و تجاوزات جنسی و جسمی کارمندان زن و مرد از سوی همکاران یا کارفرماهایشان می­شویم.

با دیدن و شنیدن چنین مطالبی اولین فکری که به ذهن می­ آید این است که مگر غرب مدعی تساوی حقوق و دفاع از حق زنان نیست، پس این همه جنایت در محیط کار ناشی از چیست؟

جوامع غربی تحت تأثیر اندیشه ­های فمینیسم و با نادیده گرفتن تفاوت­های جنسی و طبیعی میان زنان و مردان، آزادی روابط زن و مرد را در میان اذهان عمومی ترویج و تبلیغ کردند؛ آنها گمان می­کردند با این عمل می­توانند نابسامانی ها و ناهنجاری­هایی که در این زمینه بوجود آمده است را کاهش دهند اما غافل از اینکه این پایان داستان غرب نیست!!!

آزادی یا بردگی زناناز آنجا که روابط آزاد جنسی بستر مناسبی برای رشد و گسترش تمایلات جنسی است، لذا ارمغان غرب از آزادی جنسی و برداشتن حدود و حریم تعاملات زن و مرد چیزی جز بردگی و اسارت زنان نیست: رفتارهای خشونت آمیز در روابط جنسی، استفاده قهرآمیز از زنان، آزار جنسی در محل کار و …..

در جوامع غربی زن به عنوان یک انسان شناخته نمی­شود بلکه او کالا و ابزاری برای رفع نیازهای جنسی مردان هوسران است.

محیط کار زنان در دنیای به ظاهر مدرندر جهان غرب تجاوزات جنسی در محل کار امری طبیعی است و بسیاری از افراد چنین امری را عادی تلقی می­کنند به طوری که حتی شکایت علیه این امر را ضروری نمیدانند.

زنان در محیط کار از امنیت روانی و جسمی برخوردار نیستند و در طول دوره شغلی خود به مدت طولانی دچار آزار روانی قرار می­گیرند. آمارهای منتشر شده از سوی جامعه شناسان و اندیشمندان غربی مؤید این مطلب است.

به طور کلی در عصر حاضر و در دنیای مدرن با عنوان آزادی و برابری میان زن و مرد، حدود و حریمی را که اسلام برای روابط با نامحرمان تعیین نموده است کنار گذاشته ­اند و آن را مخالف آزادی و نشانه عقب ماندگی می­خوانند. در این جوامع به ظاهر مدرن زنان و مردان در محیط کار روابطی آزاد با یکدیگر دارند و از هیچ محدودیتی برخوردار نیستند. به عقیده آنها این آزادی برای رفاه و آسایش بهتر زنان و مردان و پیشرفت کاری و ارتقا به مقامات بالا ضروری است ولی در واقع شاهدیم که با این عمل زنان نه تنها از رفاه و آسایش برخوردار نشدند، بلکه یک محیط امن برای آزار زنان و حتی گاها مردان بوجود آمده است.

منبع: باحجاب