به گزارش روزنامه مصری الوفد؛ " سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر " و " سرنگونی حکومت اخوان المسلمین سلفی بر مصر " و " دعوت برای برگزاری انتخابات زود هنگام در مصر " از عناوین انتخاب برگزیده برای تظاهرات پایان ماه جاری میلادی برضد نظام حاکم بر مصر خواهد بود. براساس اعلام مخالفان مصری ؛ در روز سی ام ماه جاری میلادی یک سال کامل از به قدرت رسیدن محمد مرسی رئیس جمهوری مصر بر این کشور و به قدرت رسیدن جریان جماعت اخوان المسلمین سلفی بر این کشور می گذرد ومخالفان دولت قصد دارند در این روز تظاهرات میلیونی را در میدان التحریر شهر قاهره پایتخت مصر و در میادین بزرگ دیگر شهرهای بزرگ مصری برگزار کنند. مخالفان مرسی و معارضان جریان سلفی حاکم بر این کشور اعلام کرده اند؛ این بار نیز دولت را همچون رژیم حسنی مبارک سرنگون خواهند کرد واجازه نخواهند داد براساس گفته آنها " فرعونی جایگزین فرعونی " دیگر شود. براساس پیش بینی های بعمل آمده در صورت موفقیت مخالفان در سرنگونی نظام فعلی مصر این کشور در آغاز سال مالی جدید همانند 11 فوریه سال 2011 فاقد رئیس جمهور خواهد بود وبازهم کشور به مرحله چرخه ادامه دار مرحله انتقال قدرت بازمی‌گردد. به گفته مخالفان مصری احتمال سرنگونی نظام فعلی مصر بسیار زیاد است وبرخلاف گفته گروه‌های حامی مرسی مخالفان معتقدند با توجه به اوضاع فعلی جاری درمصر ونحوه عملکرد دولت مرسی تظاهرات پایان ماه جاری میلادی پیش از برگزاری نتایج لازم وپیش بینی شده را به‌دست آورده است. گفتنی است دولت مصر برای تظاهرات آینده مخالفان تدابیر بسیار شدید امنیتی برای این کشور درنظر گرفته است.