نشنال جئوگرافیک ۲۰ تصویر منتخب سال ۲۰۱۵ خود را منتشر کرده است. این عکس‌ها که عمدتا تصاویر زیبایی از طبعیت است بار دیگر هر تماشاگری را به زمزمه وامی دارد: «فتبارک الله احسن الخالقین»
[gallery link = " file " columns = " ۲ " size = " large " ids = " ۶۶۲۸۹,۶۶۲۹۰, ۶۶۲۹۱,۶۶۲۹۲, ۶۶۲۹۴,۶۶۲۹۵, ۶۶۲۹۶,۶۶۲۹۷, ۶۶۲۹۸,۶۶۲۹۹, ۶۶۳۰۰,۶۶۳۰۱, ۶۶۳۰۲,۶۶۳۰۳, ۶۶۳۰۴,۶۶۳۰۵, ۶۶۳۰۶,۶۶۳۰۷, ۶۶۳۰۸ "]