[button color = " blue " link = " http: / / www. fa. muslimpress. com / wp - content / uploads / ۲۰۱۵/۱۲ / Shine. flv " align = " right " target = " _ blank " icon = " momizat - icon - box - add " icon _ color = " #dd۳۳۳۳ "] دانلود با فرمت FLV[/ button][button color = " blue " link = " http: / / www. fa. muslimpress. com / wp - content / uploads / ۲۰۱۵/۱۲ / Shine. mp۴ " align = " right " target = " _ blank " icon = " momizat - icon - box - add " icon _ color = " #dd۳۳۳۳ "] دانلود(کیفیت بالا)[/ button]

جدیدترین موزیک ویدئوی سامی یوسف تحت عنوان «درخشش / shine» و به عنوان تیتراژ فیلم انیمیشن کوتاه «ابن هیثم» ساخته شده استفیلم کوتاه انیمیشن «ابن هیثم» تولیدی از گروه مردمی «هزار و یک اختراع» است که به بزرگداشت دانشمندان نامیِ جهان اسلام در قرون میانی نظیر ابن سینا، خوارزمی و… می پردازد. موسیقی متن و آهنگ تیتراژ این فیلم را سامی یوسف ساخته است.

متن شعر موسیقی " درخشش ":

آنها راه مرا از شک و تردید پر کردندو صدای مرا نشنیدنداما من هنوز رویاهایم را دنبال می کنمبه من گفتند که آنجا را ترک کنماما قلبم نتوانست مقاومت کندو از تاریکی نوری ظاهر شدمن فردا(بزودی) می درخشمراهی را روشن میکنم برای همه ی کسانی که آن را دنبال کنندو در میان تاریکی خواهم درخشیداز گذشته ها یاد گرفتم که تمام تلاشم را انجام دهمتا جهان را در چشم ها خیره کنمقدرتی برای حرکت در این راه نشانم بدهدر میان امتحان ها و رنج هاراهی را دیده ام که هزاران مایل ادامه دارداما در انتهای آن تنها حقیقت بودمن فردا(بزودی) می درخشمراهی را روشن میکنم برای همه ی کسانی که آن را دنبال کنندو در میان تاریکی خواهم درخشیدبرای همیشه خواهم درخشیداین شانس را به من بده الان یا هیچوقتو در میان تاریکی خواهم درخشیدمیدانم که میتوانم(موفق میشوم) اگر باور داشته باشمو سرنوشتم را انتخاب خواهم کردما تغییری را ایجاد خواهیم کرد، ما میخواهیم ببینیممیدانم که ما میتوانیم اگر باور داشته باشیماگر باور داشته باشیمو ما سرنوشتمان(تقدیر) را انتخاب خواهیم کردمیدانم که میتوانم(موفق میشوم) اگر باور داشته باشم