شهروندان یمنی برای رهایی از آتش سنگین ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی آواره کشور های دیگر شده و در وضعیت اسف باری زندگی خود را می گذرانند.

[button color = " blue " link = " http: / / www. fa. muslimpress. com / wp - content / uploads / ۲۰۱۵/۱۲ / وضعیت - اسف - بار - آوارگان - یمنی - در - سومالی. rar " align = " right " target = " _ blank " icon = " momizat - icon - box - add " icon _ color = " #dd۳۳۳۳ "] دانلود[/ button]

[gallery link="file" columns="2" size="large" ids="65793,65794,65795,65796,65797,65798,65799,65800"]