نیروهای جنبش مردمی انصارالله یمن در حال تمرین نظامی در یک آموزشگاه نظامی در منطقه «نقوم» واقع در صنعا

[gallery link="file" columns="2" size="large" ids="65400,65401,65402,65403,65404,65405,65406,65407,65408,65409,65410,65411,65412"]