ظهر امروز(سه شنبه) تعدادی از دانشجویان و اساتید دانشگاه امام صادق(ع) نسبت به کشتار تعدادی از مسلمانان در کشور آذربایجان و نیجریه اعتراض کردند.

[gallery columns="2" link="file" size="large" ids="65282,65283,65284,65285,65286,65287,65288,65289,65290"]