گروه تروریستی داعش در صحرای سینای مصر تصاویری منتشر کرده که مدعیست یکی از خودروهای انتحاری خود را در بین مرز شیخ زوید و رفح منفجر کرده است.