غرق شدن آوارگان سوری در راه رسیدن به اروپا، گرسنگی و زندگی در کنار جاده‌ها و جنگل‌ها، سرگردانی در مرز کشورها و برخورد خشن پلیس و نیروهای امنیتی تنها بخشی از مشکلات خانواده‌هایی است که از دست جنایات تروریست‌ها گریخته‌اند.

منبع: جبهه جهانی مستضعفین