لندن، عضو جمعیت وفاق بحرین، مواضع دولت آمریکا در خصوص اعتراضها در ترکیه و بی توجهی واشنگتن به سرکوبها در بحرین را شرم آور دانست.
"جلال فیروز"  با اشاره به تعامل دوگانه آمریکا با قیام مردم بحرین و حوادث حوادث سوریه و ترکیه، اظهار داشت: سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز اعلام کرد تظاهرکنندگان حق دارند در میدان تقسیم در مرکز استانبول تجمع کنند. وی افزود: این اظهارات درحالی مطرح می شود که ملت بحرین حق تجمع در میدان لولوه را ندارد؛ این مواضع دولت آمریکا شرم آور است. نماینده سابق جمعیت وفاق در پارلمان بحرین اظهار داشت: نقابهای فریبکارانه از چهره آمریکا کنار رفته است، به گونه ای که هیچ شخص منصفی نمی تواند موضع آمریکا را عادلانه بداند. جلال فیروز تأکید کرد: آمریکا در بیانیه ای حوادث سالروز حمله نیروهای چینی به تحصن کنندگان در سال 1988 را محکوم کرد کرد، در حالی که یورش های مکرر رژیم آل خلیفه به مردم این کشور را محکوم نمی کند. جلال فیروز خاطرنشان کرد: فعالیتهای مردم بحرین مسالمت آمیز است؛ اما رژیم حاکم مردم را با خشونت متفرق می کند تا از آب گل آلود ماهی بگیرد. جلال فیروز اظهار داشت: آل خلیفه  تلاش می کند قیام مردم بحرین را تحرکاتی طایفه ای و مختص شیعیان توصیف کند، در حالی که زندانیان و اخراج شدگان از ادارات و نیز کسانی که در تظاهرات مردمی روزانه بحرین شرکت می کنند، هم شیعه هستند و هم سنی. جلال فیروز با اشاره به دست داشتن غرب، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی در حوادث منطقه، تأکید کرد: برخی کشورهای عربی خلیج فارس با درآمدهای کلان حاصل از فروش نفت تلاش می کنند تا به ملتهای عرب بقبولانند که نوعی جنگ بین اهل سنت و شیعیان وجود دارد.