گروهی از نمایندگان پارلمان الجزایر در اعترض به دخالتهای ترکیه در سوریه، سخنرانی نخست وزیر ترکیه را تحریم کردند.
نمایندگان فراکسیون حزب کارگران در پارلمان الجزایر هنگام سخنرانی " رجب طیب اردوغان " پارلمان را ترک کردند. این نمایندگان مواضع اردوغان درباره بحران سوریه را محکوم کردند.