یکی از رهبران جریان " عمل اسلامی " بحرین تأکید کرد، رژیم آل خلیفه از تروریسم در سوریه حمایت می کند.
" جعفر العلوی " اظهار داشت: حمایت رژیم بحرین از گروه های تروریستی و مسلح در سوریه ماهیت این رژیم را فاش می کند؛ رژیمی که از مردم خود می خواهد دست از مخالفت بردارند ولی در عین حال از مخالفان سوریه با پول و اعزام تروریست حمایت می کند. العلوی خاطرنشان کرد: دو سرباز بحرینی در سوریه کشته شدند، علاوه بر این چند نماینده بحرینی به سوریه رفتند و شیخ عرور(از سرکرده های حامی گروه های تروریستی در سوریه) به بحرین آمده و در حال جمع آوری پول و کمکهای مالی است. وی افزود: همه اینها نشانه حمایت رژیم آل خلیفه از تروریسم در سوریه است. العلوی تأکید کرد: این پولها به دست کسانی می رسد که در حال انجام کارهای تروریستی و خطرناکی هستند و مردم را می کشند، سینه ها را می درند و مراقد مقدس مسلمانان را ویران می کنند؛ رژیم بحرین با سکوت در باره این جنایتها در عین حال تماس با حزب الله را جرم می داند و مقاومت را تروریسم توصیف می کند.