اظهارات توهین آمیز " تونی بلر " نخست وزیر پیشین انگلیس ضد اسلام، جنجال تازه ای را در این کشور به راه انداخت.
تونی بلر در مطلبی در روزنامه " میل او ساندی " درباره کشته شدن یک سرباز انگلیسی در اظهاراتی توهین آمیز مدعی شد: این جنایت " ثابت می کند که مشکلی در اسلام وجود دارد ". بلر در ادامه این اظهارات توهین آمیز خود اظهار داشت: " پس از آن که بذرهای تروریسم و افراطی گری آشکار شده است، باید به کودکان در انگلیس و خارج از این کشور در خصوص جایگاه دین در جامعه آموزش داده شود. " وی ادامه داد: " در اسلام مشکلی وجود دارد که مربوط به برخی افرادی است که تفکراتشان ریشه در اسلام دارد، ما باید این موضوع را بررسی کنیم و در خصوص آن صادق باشیم. " اظهارات تونی بلر با واکنشهای متعددی در انگلیس همراه شده به صورتی که برخی از فعالان در شبکه های اجتماعی اینترنتی تأکید کرده اند: " این اظهارات خجالت آور از جانب تونی بلر مطرح شده که مؤسسه ای را در خصوص تقریب ادیان اداره می کند.. کسی که خودش به احتمال زیاد جنایتکار جنگی است. "