.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی، طرح سیاسی اقتصادی وزیر امورخارجه آمریکا به منظور ایجاد گشایش مطلوب در روند سازش را آغازی برای قرار گرفتن آمریکا در مسیری دانست که از نظر واشنگتن بهترین راه حل مورد پسند نتانیاهو در مرحله کنونی کشمکش با فلسطینی ها به شمار می رود

محافل سیاسی آگاه در گفت وگو با هفته نامه فلسطینی المنار اعلام داشتند نتانیاهو تلاش می کند تا با تمام توان خود بعد سیاسی طرح کری را مختل کرده وآن را ناکام بگذارد تا این طرح فقط شامل همان بخش اقتصادی باشد که ابزار مناسبی برای مدیریت کشمکش با فلسطینی هاست و نتانیاهو امیدوار است برخی کشورها مانند اردن با طرح وی که می تواند درآمد اقتصادی برای این کشور داشته باشد، همکاری کند.
این محافل افزودند: نتایناهو سعی دارد با اشاره به بی نیازی از بخش سیاسی طر ح کری و بسنده کردن به بخش اقتصادی امریکا را قانع کند که در صورت درست بودن نیتها و واقعی بودن تمایلات می توان فقط طرحهای اقتصادی را فعال کرد.