رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به قطر درباره تلاش هایش برای برهم زدن امنیت جمهوری اسلامی ایران هشدار داد.
علاء الدین بروجردی گفت که ایران درقبال کشورهای بزرگ نظیر انگلیس و آمریکا تساهل و سهل انگاری نخواهد کرد؛ چه برسد به کشور کوچک و حقیری مانند قطر. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت و گوی خود با این شبکه خبری با بیان اینکه قطر را درمقابل این کشورها و جمهوری اسلامی ایران هیچ عددی نیست که بتوان به آن توجه کرد، گفت: نقش خرابکارانه قطر در منطقه واضح است و در بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نیز بر این مساله تاکید شده بود. بروجردی گفت: ما به قطر درخصوص بازی کردن این نقش هشدار می دهیم و درقبال هیچ کسی درخصوص امنیت ملی خود تساهل و سهل انگاری نمی کنیم. ما درقبال آمریکا و انگلیس سهل انگاری نمی کنیم چه برسد به کشور قطر که درمقایسه با این کشورها عددی نیست.