درپی نزدیک شدن به ایام اریعین حسینی(ع) و آمادگی میلیون ها مسلمان از سراسر جهان برای شرکت در کنگره عظیم پیاده روی زائران به سمت بارگاه حضرت حسین بن علی(ع) در شهر کربلا، موسسه فرهنگی «خانه طراحان انقلاب اسلامی» اقدام به تهیه کلیپی با موضوعیت الزامات زائران ایرانی برای شرکت در سفر مذکور نموده است.

[button color = " blue " link = " http: / / www. fa. muslimpress. com / wp - content / uploads / ۲۰۱۵/۱۱ / الزامات - زائران - ایرانی - برای - سفر - اربعین. mp۴ " align = " right " icon = " momizat - icon - box - add " icon _ color = " #dd۳۳۳۳ "] دانلود[/ button]