یکی از عناصر مسلح به نام " احمد ابو حمزه " هنگام ضبط ویدیوی تبلیغاتی، هدف خمپاره قرار گرفت و از پا درآمد.
به گزارشMuslimPress؛ در عملیات ارتش سوریه که در شهرهای " عطشان " و " تل سکیک " انجام شد، علاوه بر " احمد ابو حمزه " شمار دیگری از عناصر را که علاوه بر همراهی با حملات تروریستها، مأموریت تبیلغات رسانه‌ای برای گروه های مسلح را برعهده داشتند، از پا درآمدند.ارتش سوریه در عملیاتی توانست شهر " الصفصافه " در شمال غربی حومه حماه را تحت کنترل خود درآورد.