راهپیمایی روز «استکبار ستیزی» که هرساله ۱۳ آبان / عقرب در سراسر ایران برگزار می شود، امسال نیز بصورت باشکوه برگزار شد.از حواشی این راهپیمایی در تهران حضور یک کهنه سرباز آمریکایی به نام «کن اوکیف» بود." کن اوکیف " از مخالفان سرسخت سیاست‌های استکباری آمریکا می باشد.