مجری یک شبکه تلویزیونی آمریکایی، در گفت و گو با رییس جمهور آمریکا، با اشاره به چالش روسیه در برابر ایالات متحده و طرح سئوالی در این خصوص، باراک اوباما را دچار آشفتگی کرد.
به گزارشMuslimPress؛ " استیو کرافت " مجری سرشناس یک شبکه تلویزیونی آمریکایی در مصاحبه با باراک اوباما، خطاب به وی گفت: روسیه اینک نقش رهبری آمریکا در جهان را با " حضور قدرتمندانه در جنگ سوریه " چالش مواجه کرده است که چهره اوباما با مطرح شدن این جمله درهم رفت، لبخند از لب های او رخت بربست و علائم ناراحتی و آشفتگی در چهره او پدیدار گشت و با چهره ای درهم کشیده پرسید: چگونه؟این تغییر ناگهانی در چهره و اعصاب باراک اوباما در این مصاحبه از نگاه تیزبین رسانه ها مخفی نماند و بسیاری از روزنامه ها و نشریات مهم به این امر واکنش نشان دادند.به عنوان مثال، " دیلی میل " نوشت: اوباما با مطرح شدن این مساله و طرح سئوال درباره عملیات روسیه در سوریه، خونسردی و آرامش خود را از دست داد.