یک دختر مسلمان که به گفته کاربران شبکه های اجتماعی در حال بازگشت از مراسم عزادارای عاشورای حسینی بوده است، مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.

[button color = " blue " link = " http: / / www. fa. muslimpress. com / wp - content / uploads / ۲۰۱۵/۱۱ / MuslimPress. com - آزار - و - اذیت - یک - دختر - مسلمان - در - مراکش. mp۴ " align = " right " target = " _ blank " icon = " momizat - icon - box - add "] داملود[/ button]