روسیه برای سلاح های خود و صنعت اسلحه سازی معروف است. و تصاویری از یک کارخانه اسلحه سازی که در آن سلاح هایی برای شکار و اسلحه ورزشی و اسلحه گلاک تحت لیسانس اتریش و اسلحه Mroha تحت مجوز ایتالیایی ساخته می شود.
[gallery size = " medium " ids = " ۶۱۸۴۰,۶۱۸۴۱, ۶۱۸۴۲,۶۱۸۴۳, ۶۱۸۴۴,۶۱۸۴۵, ۶۱۸۴۶,۶۱۸۴۷, ۶۱۸۴۸,۶۱۸۴۹, ۶۱۸۵۰,۶۱۸۵۱, ۶۱۸۵۲,۶۱۸۵۳, ۶۱۸۵۴,۶۱۸۵۵, ۶۱۸۵۶ "]