حمله موشکی ارتش یمن توسط موشک های بالستیک به مواضع ائتلاف عربی در منطقه «صافر»

[button color = " blue " link = " http: / / www. fa. muslimpress. com / wp - content / uploads / ۲۰۱۵/۱۰ / MuslimPress. com - لحظه - پرتاب - موشک - بالستیک - ارتش - یمن - به - سمت - مواضع - ائتلاف - عربی. mp۴ " align = " right " target = " _ blank " icon = " momizat - icon - box - add " icon _ color = " #dd۳۳۳۳ "] دانلود[/ button]