فعالان در شبکه‌های اجتماعی فیلمی را از تلاش ناکام یکی از عناصر داعش برای فرار از دست نیروهای امنیتی منتشر کردند.
به گزارشMuslimPress؛ این داعشی با پوشیدن لباس عروس سعی داشت از یک ایست و بازرسی فرار کند.