عزاداری روز عاشورا توسط هزاران نفر از مسلمانان عزادار، بصورت صفوفی منظم و متشکل از ملیت های گوناگون درمنطقه مرکزی لندن بصورت باشکوه برگزار شد.

[gallery link="file" size="medium" ids="61161,61160,61159,61158,61157,61156,61155,61154,61153,61152,61151,61150"] منبع: شفقنا