شوکودران مصطفی مدافع تیم والنسیا، هنگام مصاحبه مطبوعاتی با قرار داشتن بطری مشروب مقابل میزش مخالفت کرد.
به گزارشMuslimPress؛ وی قبل از آغاز کنفرانس مطبوعاتی حاضر نشد هنگام مصاحبه بطری آبجوی الکلی که تولیدشده توسط یکی از اسپانسر‌های تیم والنسیا است، مقابلش قرار بگیرد.