[button color = " blue " link = " http: / / www. fa. muslimpress. com / wp - content / uploads / ۲۰۱۵/۱۰ / MuslimPress. com - تصویری - بدون - تحریف - از - پوشش - مردم - اروپا. mp۴ " align = " right " target = " _ blank " icon = " momizat - icon - box - add " icon _ color = " #dd۳۳۳۳ "] دانلود[/ button]

دکتر شاه حسینی در برنامه «راز» که از شبکه چهار تلوزیون جمهوری اسلامی ایران پخش می شود، مستندی را از حجاب مردم اروپا در سال ۱۹۰۰ به نمایش گذاشت که در آن چند هزار کارگر زن و مرد از کارخانه ها و محل کار خود به خانه هایشان بر می گردند. نکته قابل توجه در این مستند پوشش مردم و به ویژه زنان است که هیچ یک پوشش عصر ویکتوریا را ندارند. پوششی شامل دامن های پف دار و لباسهای اشرافی که در طی سال ها سینما آن را به عنوان پوشش همه ی مردم اروپا نشان می داد در حالیکه شاید فقط به ۵ درصد مردم اروپا تعلق داشت.این مستند که توسط کمپانی «الکتریک ادواردینز»(یکی از مؤسسین سینما در انگلستان) تهیه شده و حالا بعد از ۱۱۴ سال آن را بیرون داده اند، تصاویری کاملاً بدون تحریف از پوشش لباس مردم اروپا در سال ۱۹۰۰ میلادی نشان می دهد.