پیش از ظهر امروز وقوع دو انفجار قوی در آنکارا منجر به کشته شدن دست کم ۲۰ نفر و مجروح شدن ۱۰۰ نفر دیگر شد.