پیکر مطهر سردار شهید " حاج حسین همدانی " فرمانده سابق تیم مستشاری ایران در سوریه لحظاتی پیش طی مراسمی رسمی برای آخرین بار وارد حرم حضرت زینب(س) شده است.
به گزارشMuslimPress؛ پیکر مطهر سردار شهید " حاج حسین همدانی " فرمانده سابق تیم مستشاری ایران در سوریه لحظاتی پیش طی مراسمی رسمی برای آخرین بار وارد حرم حضرت زینب(س) شده است.