بعد از حادثه تاسف بار منا، در تصاویر منتشره از حج امسال تصویر جذاب ترین کودک حاجی چشم نوازی می کند.
به گزارشMuslimPress؛ بعد از حادثه تاسف بار و غمگین انگیز منا، تصاویر دردناکی از حج امسال در فضای مجازی منتشر می شود که چشم همگان را تر می کند؛ اما در بین تصاویر دلخراش و دردناک، تصویر کودکی که لقب «جذاب ترین حاجی امسال» را به خود اختصاص داده است و در گروه های مجازی دست به دست می شود.