حجاج ایرانی همگی بر روی هم‌دیگر افتاده بودند. من با گوش های خودم شنیدم که سربازان و نیروهای امنیتی آل سعود به هم‌دیگر می‌گفتند اگر ایرانی هستند، رهایشان کنید و بگذارید که بمیرند.
به گزارشMuslimPress؛ یکی شاهد عینی از زائران و حجاج در مورد وضعیت حادثه دلخراش منا مواردی را شرح داد. وی در بخشی از سخنانش با بیان اینکه حادثه منا تقصیر خود دولت عربستان است افزود: زمانی که حادثه رخ داد من نزدیک کاروان ایرانی‌ها بودم و شاهد این بودم که حاجیان ایرانی در مقابل من از بین میروند. حجاج ایرانی همگی بر روی هم‌دیگر افتاده بودند. من با گوش های خودم شنیدم که سربازان و نیروهای امنیتی آل سعود به هم‌دیگر می‌گفتند اگر ایرانی هستند، رهایشان کنید و بگذارید که بمیرند.
منبع: مشرق نیوز