یک زائر بیت الله الحرام که از داشتن دو پا محروم است عمل طواف کعبه را روی یک دست خود به همراه سایر حاجیان انجام داد.
منبع: العالم