از سری مسابقات موتور سواری که در آن موتور یک موتور سوار پس از حادثه دوباره شروع به حرکت می کند و به سمت تماشاچیان می رود…