به گزارشMuslimPress؛ شبکه های اجتماعی فیلمی را یوتیوپ منتشر کرده اند که یک راننده عربستانی پشت چراغ راهنمایی رانندگی با قمه به راننده خودروی دیگر حمله می کند و با ضربات متعدد وی را هدف قرار می دهد.