میته علوم دفاعی آمریکا در گزارشی هشدار داد ارتش آمریکا برای مناقشه سایبری گسترده با یک دشمن قدرتمند آماده نیست و باید قدرت تهاجمی دیجیتال خود را تقویت کندبه نقل از خبرگزاری شینهوآ؛ کمیته علوم دفاعی در گزارش اخیر خود که بخش‌هایی از آن در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد آورده است: "به رغم اقدامات زیادی که برای جلوگیری از حملات پیچیده از سوی دیگر کشورها صورت گرفته است، تلاش‌های آمریکا در این زمینه "پراکنده" است و وزارت دفاع برای دفاع از خود در برابر چنین حملاتی آماده نیست".
مطبوعات و دولت آمریکا به تازگی تبلیغات ‌گسترده‌ای درباره موضوع امنیت سایبری به راه انداختند و بارها از چین که آن را عامل حملات سایبری به آمریکا معرفی می کنند، نام بردند و مدعی هستند که این کشور آسیایی امنیت آمریکا را تهدید می کند.
با این حال تحلیلگران معتقدند قصد واقعی از این تهدید که تا این حد رسانه‌ای شده است، فروش نرم‌افزارها و خدمات ضد دزدی اینترنتی شرکت های آمریکایی یا توجیه افزایش بودجه دفاعی این کشور است.