«آن ها(آمریکایی ها) می خواهند نفوذ ایجاد کنند؛ حضور برای خودشان دست‌ و پا کنند و اهداف خودشان را در منطقه دنبال کنند. ما به حول و قوّه‌ی الهی تا آنجایی که بتوانیم نخواهیم گذاشت این اتّفاق بیفتد.»

رهبر انقلاب اسلامی ایران - ۲۶ مرداد / اسد ۱۳۹۴

[button color = " blue " link = " http: / / www. fa. muslimpress. com / wp - content / uploads / ۲۰۱۵/۰۹ / اجازه - نخواهیم - داد - MuslimPress. Com _. mp۴ " align = " right " target = " _ blank " icon = " momizat - icon - box - add " icon _ color = " #dd۳۳۳۳ "] دانلود[/ button]