منابع سیاسی تونسی فاش کردند که مذاکرات محرمانه حزب حاکم النهضه تونس با گروه تندروی جریان سلفی " انصار الشریعه " تحت فشار و میانجیگری قطر بوده که از روابط خود با راشد الغنوشی، رهبر جنبش اسلامی النهضه، و بحران اقتصادی تونس سوءاستفاده می کند.
دوحه در آزادی سیف الدین الرایس سخنگوی رسمی سازمان الشریعه نیز نقش داشته وانتظار می رود دوحه میزبان دیدارهای محرمانه الغنوشی و نمایندگان ابوعیاض رهبر جریان سلفی انصار الشریعه که گرایش های مبارزاتی دارد، شود. منابع سیاسی تونسی افزودند: دیپلماسی قطر، در تحولات سیاسی اخیر تونس تاثیرات بسیار زیادی داشته به گونه ای که قطر به ویژه پس ازجلوگیری دولت تونس از برگزاری کنفرانس انصار الشریعه که قرار بود در شهر قیروان برگزار شود، نقش مهمی درکاهش اختلافات دولت به رهبری جنبش حاکم " النهضه " تونس و سازمان انصار الشریعه داشت. این منابع خاطرنشان کردند که قطر در تعیین علی العریض به عنوان نخست‌وزیر تونس که جانشین حمادی الجبالی شد و همچنین در آزادی سیف الدین الرایس سخنگوی رسمی جریان سلفی انصار الشریعه که چندین ساعت در بازداشت نهادهای امنیتی تونس بود، نقش داشته است. این منابع افزودند: حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در برگزاری مذاکرات محرمانه جنبش النهضه به رهبری راشد الغنوشی و جریان تندرو انصارالشریعه که رهبرش ابوعیاض به مدت هشت ماه مخفی بود، نقش داشته است. آنان خاطرنشان کردند که بعید نیست دیدارهایی میان راشد الغنوشی رئیس النهضه و نمایندگان ابوعیاض در دوحه پایتخت قطر انجام شود، زیرا قطر توانسته در کنار روابط و تاثیرگذاریش بر تصمیات راشد الغنوشی مرد اول النهضه که دولت تونس را اداره می کند با این میانجی گری از بحران اقتصادی تونس که از ابتدای انقلاب تونس آغاز و به کناره گیری سریع زین العابدین بن علی رئیس جمهوری اسبق منجر شد، به نفع خود بهره برداری کند. گفتنی است روابط راشد الغنوشی و قطر چندین ماه پیش باعث بروز بحران سیاسی در تونس شده بود که این بحران پس از ترور شکری بلعید یکی ازمخالفان تونسی باردیگر آغازشد و نهایتا منجر به استعفای حمادی الجبالی نخست وزیر سابق و دبیر کل جنبش نهضت اسلامی شد. گفتنی است این تلاش قطر در راستای استفاده و بهره برداری از جریان سلفی فعال در تونس برای کنترل بر کشورهای شمال آفریقا است و پیش از این نیز دست داشتن سران دوحه در حمایت از جریان های نزدیک به القاعده در این منطقه به خصوص کشور مالی تصریح شده بود.