منابع سلفی از تشکیل کمیته موسوم به " مجلس شورای جهادی " متشکل از سلفی های مسلح مصر با هدف اعزام تروریست به سوریه و تأمین پول و سلاح برای آنها خبر داد.
۲۰ رهبر سلفی از جمله محمد الظواهری - برادر ایمن الظواهری - در نشست اخیر خود تاکید کردند که تشکیل کمیته عالی اعزام افراد مسلح به سوریه برای شرکت در جنگ علیه نظام بشار اسد و تأمین پول و سلاح برای، اولویت نخست این مجلس است. " شیخ مرجان سالم " از رهبران جریان " سلفی جهادی "، هدف از تلاش برای تشکیل این کمیته را تشویق جوانان و مردان برای رفتن به جنگ در سوریه عنوان کرد. وی با بیان این که احزاب سیاسی در این ایده مشارکت نمی کنند، خاطرنشان کرد که " در مورد گرایش جوانان و مردان مخلص به این جریان اطمینان دارد ". این شیخ تندروی سلفی، حمایت از نظام سوریه را خودکشی و حماقت سیاسی دانست و با بیان این که " ما پیشتر درباره این طوایف شیعه(ایران و حزب الله) هشدار داده ایم "، ادعا کرد که دشمنی شیعیان علیه اهل سنت، از دشمنی یهود هم بدتر است. " علی فراج " یکی دیگر از رهبران جریان سلفی مصر در باره کوتاهی در خصوص حمایت از مخالفان مسلح سوریه، هشدار داد و گفت: کوتاهی در حمایت از آنها، خطری است که همه کشورهای عربی را تهدید می کند. وی با اشاره به ادامه حمایت همه جانبه از افراد مسلح فعال در سوریه، تاکید کرد که جریان سلفی از خارج مصر، برای کمک به افراد مسلح در سوریه، سلاح جمع آوری می کند.