روز جمعه(۷شهریور / سنبله)، یک نظامی صهیونیست در کرانه باختری رود اردن اقدام به بازداشت یک کودک فلسطینی نمود که زنان فلسطینی برای آزاد کردن این کووک مجبور شدند با این نظامی صهیونیست درگیر شوند.(متن خبر + فیلم و تصاویر)